Stāžā ieskaita arī dienesta laiku

  • 0
  • Pievienot

No kura gada sāka ņemt vērā bezdarbnieka stāžu, piešķirot vecuma pensiju apmēru, ja vīrietis bija uzskaitē kā bezdarbnieks līdz 60 gadu vecuma sasniegšanai? Aizgāju pensijā 1997.g. 8.februārī. Darīju zināmu Sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē, uzrādot apmeklējuma uzskaites lapas, ka esmu uzskaitē VND, taču to neņēma vērā un piešķīra pensiju 25 lati, kaut arī man bija 40 gadu darba stāžs (līdz 1992.g. 25.maijam). Vai laiku dienestā armijā Jekaterinburgā (toreiz Sverdlovskā) skaita stāžā? 1998.g. novembrī uzzināju, ka jāiesniedz izziņa no VND. Pārrēķinu veica tikai ar iesniegšanas dienu. Vai nav vainojams sociālās apdrošināšanas darbinieks, kas nepaskaidroja, kad tieši izziņa jāiesniedz? A.Ratnieks Ludzas raj. VSAA Apdrošināšanas uzraudzības daļas galvenā speciāliste Raisma Pliena paskaidroja, ka apdrošināšanas stāžā vecuma pensiju piešķiršanai tiek ieskaitīts bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks, sākot no 1996.g. 1.janvāra. Par bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiku 1996. un 1997.gadā izpeļņā tiek ieskaitīti 34 lati 20 santīmi mēnesī. Ja jūs nesaņēmāt bezdarbnieka pabalstu, bet jums bija tikai bezdarbnieka statuss kā darba meklētājam, šis laiks stāžā nav ieskaitāms. 1997.gadā vecuma pensijas piešķīra no personas vidējās algas par 1996.gadu. Ja vidējā alga bija mazāka par vidējo algu valstī 'vai arī personai 1996.gadā bija bezdarbnieka statuss un kopējais stāžs Latvijā nebija mazāks par 30 gadiem, pensiju varēja aprēķināt no vidējās algas valstī. Ja jūs esat Latvijas pilsonis, tad apdrošināšanas stāžā var ieskaitīt obligātā dienesta laiku arī ārpus Latvijas. Ja, piešķirot pensiju, netiek iesniegti visi darba stāžu apliecinošie dokumenti, tad pensiju pārrēķina tikai no dokumentu saņemšanas laika.

Pievieno komentāru

Arhīvs

Vēl aktuāli

+
Lasi vēlāk
0