Laika ziņas
Šodien
Daļēji apmācies

LTV būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis strīdā ar Rīgas domi

Augstākās tiesas (AT) Senāts ceturtdien atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par tiesisku Rīgas domes lēmums likt Latvijas Televīzijai (LTV) samaksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par izmantoto noliktavas telpu.

Par to informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja. Kā redzams apgabaltiesas 2011.gada 4.novembra spriedumā, Rīgas domes lēmums uzlika par pienākumu LTV samaksāt NĪN 171 lata apjomā par 2009.gadu, 198 latu apjomā par 2008.gadu un 285 latu apjomā par 2007.gadu.

Kā ziņots, pērnā gada nogalē Senāts apturēja tiesvedību šajā lietā, lai vērstos ar pieteikumu Satversmes tiesā (ST), tomēr tā janvārī atteicās ierosināt lietu.

Strīds šajā lietā pastāvēja par nekustamā īpašuma - noliktavas telpu - izmantošanas nodokļa nomaksu, proti, vai uz LTV ir attiecināms likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 15.punktā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums - ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas tās ēkas, kuras izmanto no valsts budžeta finansētās iestādes. Tomēr LTV tikai daļēji tiek finansēta no valsts budžeta.

Jau vēstīts, ka lietā tika apskatīts tiesību jautājums arī par to, vai uz sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem pēc analoģijas attiecināms likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 16. vai 20.punktā paredzētais atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa.

Likuma 1.panta otrās daļas 16.punktā tiek paredzēts, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek arī ēkas, kuras izmanto izglītības, veselības, sociālās aprūpes vajadzībām.

Savukārt atbilstoši šā panta 20.punktam nekustamā īpašuma nodoklis netiek piemērots ēkām, kuras pastāvīgi izmanto akreditēti muzeji un bibliotēkas, Latvijas Nacionālā opera, "Rīgas cirks" un teātri, kā arī ēkas, kuras pastāvīgi izmanto koncertorganizācijas, kas veic valsts deleģētas funkcijas kultūras jomā, vai Kultūras ministrijā (KM) reģistrētas profesionālas radošās organizācijas mākslas galeriju vajadzībām.

Kā iepriekš norādīja AT preses sekretāre Baiba Kataja, Senāts lūdza Finanšu ministriju, KM un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sniegt atzinumus par to, vai likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrajā daļā attiecībā uz sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem pastāv likuma robs, tas ir, vai likuma 1.panta otrajā daļā atbilstoši 16. un 20.punkta jēgai un mērķim būtu bijis jābūt ietvertiem arī sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

LTV vecākā juriste Inga Štrausa pērnā gada 1.augusta tiesas sēdē norādīja, ka televīzijai nav pienākuma maksāt nekustamā īpašuma nodokli, jo tā ir atbrīvojama no nodokļa maksāšanas pienākuma, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 15.punktu, jo LTV ir no valsts budžeta finansēta iestāde.

Savukārt Rīgas dome uzskata, ka LTV neatbilst jēdzienam "no valsts budžeta finansēta iestāde", pamatojoties uz likumā "Par budžeta un finanšu vadību" lietoto terminu, līdz ar to tai ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību nekad nevar būt iestāde, šodien tiesā sacīja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes eksperts tiesību jautājumos Aivars Jurgelis.

Rīgas dome pēc Ministru kabineta lēmuma 2009.gadā noteica, ka LTV ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par noliktavas telpām 300 latu apmērā.

Ziņas

Vairāk Ziņas