Izstrādāti jauni noteikumi reģistrācijai un uzņemšanai bērnudārzā 3

  • 0
  • Pievienot

Viena rinda, elektroniska reģistrācija, precizēti gadījumi, kad bērnam ir tiesības pretendēt uz vietu pirmsskolas iestādē ārpus kārtas, priekšroka rīdziniekiem – tas viss paredzēts jaunajā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas šodien akceptētajā saistošo noteikumu projektā par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu pašvaldības bērnudārzos.

Turpmāk vecākiem vairs nevajadzēs personīgi ierasties vēlamajā pirmsskolas izglītības iestādē, jo reģistrāciju varēs veikt elektroniski, pakalpojumam autorizējoties pašvaldības interneta portālā www.riga.lv, informē Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Rīgā būs arī dažas vietas (iespējams, Izglītības, kultūras un sporta departamentā vai Apmeklētāju pieņemšanas centrā), kur vecāki varēs ierasties personīgi, lai reģistrētu bērnu uz jebkuru pašvaldības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Vairs netiek paredzēta sarežģītā četrpakāpju rindas sistēma, tās vietā veidos vienu rindu, turklāt reģistrācijas pieteikumi vairs netiks sistematizēti pa dzimšanas gadiem, bet gan tikai pēc viena objektīva kritērija - reģistrācijas datuma, tā ņemot vērā Tiesībsarga ieteikumus. Bērni netiks diskriminēti pēc dzimšanas laika, jo patlaban bērniem, kas dzimuši gada pēdējos mēnešos, dažās Rīgas vietās bērnudārza nodrošināšana ir problemātiska.

Uzņemot bērnudārzā, tiks ņemtas vērā bērna un vecāka deklarētās dzīvesvietas, pirmām kārtām uzņemot Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus, kuru vecāku (vai viena no vecākiem) deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Projektā precizēti arī gadījumi, kad bērnam ir tiesības pretendēt uz vietu iestādē ārpus kārtas, kā arī noteikts, ka šādus lēmumus varēs pieņemt tikai komisija.

Paredzēts, ka bērnu no iestādes varēs atskaitīt arī tad, ja vecāki atkārtoti pārkāpuši bērnudārza iekšējās kārtības noteikumus vai nemaksā par bērna ēdināšanu. Lēmums par bērna atskaitīšanu tiks pieņemts, sadarbojoties ar Rīgas pašvaldības sociālajiem dienestiem.

Projektā paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos pedagoģisko darbinieku atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu vismaz uz četrām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot vecākus. Bērnudārza pedagoģiskā procesa pārtraukšanu vadītājs saskaņos ar departamentu.

Saistošie noteikumi vēl jāapstiprina Rīgas domē.

Pievieno komentāru

Rīgā

Vēl aktuāli

+
Lasi vēlāk
0