PIE AUGSTĀ LOGA

Cena
10.24 €
Par sēriju "Es esmu…"
2018. gadā izdevniecība "Dienas Grāmata" sāka darbu pie jauna latviešu literatūras lielprojekta "Es esmu...". Tajā no 2020. līdz 2024. gadam iznāks 26 jauni darbi: 13 romāni un 13 monogrāfijas par latviešu literatūras klasiķiem.

Sērijas “Es esmu…” trīspadsmitais darbs — Viestura Vecgrāvja monogrāfija par par latviešu rakstnieku un dzejnieku Jāni Poruku (1871–1911).
Autors Viesturs Vecgrāvis
Izdevējs Dienas Grāmata
Lappušu skaits 352
Svars (kg) 0.610
Izmērs (cm) 21.7 × 15.7 × 3.5

Preces apraksts

“Viestura Vecgrāvja monogrāfijā apkopoti būtiski fakti par Jāņa Poruka dzīvi un daiļradi, analizētas svarīgākās publikācijas un izvērsti stāstīts par pasaules kultūras ietekmi uz viņa uzskatiem, darbu tēmām, risināto problemātiku un estētiku. Liela uzmanība pievērsta Poruka personības veidošanās virzieniem un dinamikai, raksturotas viņa gara pasaules īpatnības dažādos dzīves posmos. Monogrāfijas autora ilggadējais darbs, pētot dzejnieka dzīves gājumu, ļāvis uzkrāt faktu un atziņu materiālu, kas detalizēti un niansēti atklāj Poruka pasaules skatījumu un filozofisko uzskatu kopumu kontekstā ar latviešu literatūras vērtētāju viedokļiem viņa dzīves laikā un vēlāk. Pateicoties grāmatas autora erudīcijai un Poruka darbu interpretācijas smalkumam, ir tapis vērtīgs darbs latviešu literatūrzinātnē.”

Dr. philol. Anita Rožkalne

“Šī grāmata ir cieņas un goddevības parādīšana ne tikai Porukam, tā ir arī pietāte pret daudzajiem iepriekšējo paaudžu cilvēkiem, galvenokārt pret tiem, kuri 20. gadsimta pirmajā pusē mīlestību uzskatīja par dzīves galveno vērtību un kuriem bija svēts Poruka aicinājums apjaust cilvēka sirds lielumu un garīgi pacelties augšup. Mans mērķis ir parādīt Poruka garīgo un morālo lielumu, viņam nepiekāpīgi uzsverot un apgalvojot, ka mīlestība visplašākajā spektrā ir visnozīmīgākā cilvēciskuma izpausme, ka individuālās ētiskās pilnīgošanās ceļš ir svēts un nepieciešams un ka dažādās morālās izvēles situācijās cilvēkam jātiecas apliecināt humānu un iejūtīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem.”

Dr. philol. Viesturs Vecgrāvis

Viesturs Vecgrāvis (1948) ir literatūrvēsturnieks, grāmatizdevējs un dzejas kritiķis, Latvijas Universitātes emeritētais profesors. Literatūrzinātnē darbojas kopš 1981. gada. Publicēta monogrāfija “Mani sveicina zvaigznes... Romantiskā pasaules izjūta latviešu dzejā” (2018). Sastādījis un komentējis latviešu un cittautu romantiskās dzejas antoloģiju “Zilā puķe” (2021), bijis Zentas Mauriņas “Rakstu” zinātniskais redaktors, organizējis grāmatu sēriju “XIX gadsimta klasiķi” un “XX gadsimta klasiķi” izdošanu. Vairāk nekā 300 rakstu un recenziju autors latviešu un cittautu periodikā.

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis

Preces parametri

Vispārējās īpašības

Autors: Viesturs Vecgrāvis
Izdevējs: Dienas Grāmata
Valoda: latviešu

Citi piedāvājumi