Laika ziņas
Šodien
Daļēji apmācies

Šonedēļ SestDienā: Bez mīlestības nedzīvojiet

Pievienot komentāru

0/1000 zīmes
kants janeks 1993 gada knabs-zemesa
k
jums ir lila galva daudz smadzenu var bez prezi pisties
es
e
Liberāļu slampa, pirms skricelēt iemācies savā virtuvē traukus nomazgāt, un pārējie liberāļu cūkas – odu sišanas laiks ir pienācis. āmen.
Tu savus mēslus un savu sagandēto d
T
BĪBELE. JEREMIJAS 17- 5,6,7,8. 5-Saka Dievs,-nolādēts, kas paļaujas uz cilvēkiem, tur savu elkoni par atbalstu, kura sirds atkāpjas no Tā Kunga. 6-Tas ir kā koks tuksnešainā klajumā,tas nekad nekādu labumu neredzēs,tam jādzīvo izkaltušā sāļainā klajuma zemē. 7-Bet svētīgs ir, kas paļaujās uz to Kungu, un kura cerība ir tas Kungs. 8-Tas ir kā koks, kas stādīts pie upes,pat karstumā tam lapas paliek zaļas,un turpina nest augļus. Valsts Himnā,= DIEVS SVĒTĪ LATVIJU=gudrākus un pareizākus vārdus diez kāds varētu piemeklēt. Bet blakus jūtama liela aplamība. Par cik Latvijas iedzīvotāju vairākums ir atkrituši no Dieva, praktizē,= netiklību,elkdievību,okultismu, alkatību un korupciju,bērni tiek piesūcināti,nomaitāti ar uzspiestu netiklību un vardarbību, skolās nav obligātas BĪBELES mācības, pensionāri tiek mocīti ar trūkumu,nav regulāras un objektīvas pensiju indeksācijas, un vēl daudz LĀSTAM pakļautu elementu. Tautai,kas ir atkritusi no Dieva,=sakomplektēt godīgu gudru valdību,kas par tevi rūpēsies neizdosies, jo tikai Dievbijīgs cilvēks nezags. Atkrītot no Dieva, mēs paši eam izvēlējušies atrasties zem smaga iznīkšanas lāsta,=stavokli,=kad viss pakāpeniski jūk un brūk. Musulmaņi,= tas ir Dieva sods, lāsta sekas,=lai radīt elles apstākļus zemes virsū. Bērnu bērni tiks pakļauti šausmām. Dievs nevar svētīt to,ko Viņš ir ar lāstiem apkrāvis. Ko cilvēks ir sējis,=tas arī būs jānopļauj. Visai tautai vajaga atgriezties no grēcīgā dzīves veida,noželot grēkus,ieaicinot Jēzu Kristu savā sirdī,=Dievs uzklausīs un dziedinās šo zemi. Iesaku=JUTUBOS=noklausīties unikālu,nelielu video-(ПРОФЕССОР В АДУ)
Tu Dieva Vārdus SAGĀNI.
T
Kas kaut vienu vārdu sagroza, tas ellē nāks (tā Raksti liecina). Tu sagrozi bez skaita; - pēc sava neprāta,pēc savas alošanās, pēc savas samaitātības. Tava muldēšana ir mēsliem pielīdzināma, un tava nesavaldība - sātaniska. Tu piemēslo visu un visur, un nekad MĒRA nezini. Tu apgrēcini VISUS, kas tevi lasa, un VISUS, kas nekritiski tavus dvēseles mēslus uztver. Par TĀDIEM kā tu Raksti liecina, un kā GALĒJO TUMSU raksturo un personificē. -vārds-
 • 12
 • 8
Jāzeps
J
ČIPIZĀCIJA,= KĀDS IR TĀS PATIESAIS MĒRĶIS. Bībele. Jāņa Atklāsmes Grāmata = 13-16, 14-9, 20-4. 13-16= Apustulis Jānis apraksta Patmos salā redzēto parādību. Visai civilizācijai tika uzspiesta zvēra zīme,ČIPS,uz labās rokas vai uz pieres,lai neviens nevarētu ne pirkt ne pardot kam nav šīs zīmes. 14-9= Tie,kas nepazīst Bībeli,-kalpo antikristam, nemīl,un nav atzinuši Jēzu Kristu,nav pretojušies,=bet labpratīgi piekrituši čipu iedzīvināt savā rokā vai miesā,=tiem būs jādzer Dieva dusmu vīns,no bardzības kausa,tiem būs jācieš mūžīgās mokas sēra uguns jūrā. 20-4= Tad Es redzēju tos,kuri mīlēja Jēzu,paklausot Viņa vārdam,atteicās,pretojās antikrista zīmes,=čipa iedzīvināšanai savā miesā,nebija kalpojuši sātanam,=tika nokauti,=Kristus augšamcelti,kļuvuši dzīvi un valdīja ar Kristu,-1000 gadus. Dievs grib lai cilvēki dzīvotu laimīgi,brīvi,lai netiktu jebkādā veidā ierobežoti un kontrolēti. Par sacelšanos pret Dievu,=sātanam paredzēta elle. Sātans,piemānot naivo Ādamu,-ieguva legālu licenci,=kļūstot Ādama vietā par planētas zeme pārvaldnieku.(Jēzus Vārdi-княз мира всего).Sātana pravieši,caur mosonu centra kalpiem diktē pasaules politiku. Tādu monstru kā,=Eiropas Sav.izveide,tika uzspiesta tikai ar vienu nolūku,=jo tikai monolītam veidojumam ir vieglāk uzspiest čipizāciju,=nekā ar katru valstiņu staipīties atsevišķi.Sātanam uzmanības fokusā ir,=augu valsts nomaitāšana caur modifikāciju,=caur medikamentiem sagraujot imunitāti dzīt onkologijā, =strauji samazināt iedzīvotāju skaitu uz planētas. Lai pasaules elitei būtu vairāk telpas omulīgāk baudīt dzīvi. Cilvēki nepazīstot Bībeli,nesaprot,=kad čips tavā miesā,=tā ir paklausība sātanam,tavs ceļš uz elli. Ar Kristus otro atnākšanu pakaļ savai draudzei,= sātana,kā garīgā inspektora, trenera aktivitātes būs pabeigtas,=tālāk sātanam vieta ellē. Tāpēc (bailēs par savu ādu) sātans manipulē ar civilizāciju vienā aspektā,=lai pēc iespējas novilcināt Kristus otro atnākšanu, barojot sabiedrību,=ar netiklību,vardarbību,alkatību,elkdievību,nogānot pat Kristu,=lai dzīvojot grēkos,cilvēki labā noskaņojumā traucās uz elli. Visa civilizācija,ieskaitot mosonus ir sātana pievilta,visi iet uz elli,==izņemot tos,kuri atzīst,nenoliedz Jēzu Kristu. = Jutubos = ( Кен Питерс-Я видел великую скорбь)=Dievs pravietim atklāja pēdejo laiku notikumus,= kā Kristus sekotājiem, ar īpašas formas zobenu atdalīja galvas=kuri nepiekrita čipa iedzīvināšanai savā miesā.
Velna kalpam nekā svēta nav.
V
Tas visu sadraņķē un sagāna. Pat Kristus MĪLESTĪBAS vēsti pret cilvēvi, kur NAV NE VĀRDA par zoofīliem, pedofīliem, gejiem vai lezbietēm, ne nekrofīem, bet gan aicinājums atgriezties no grēkiem - no meliem, no mantkārības, no zagšanas, no izvirtīgas dzīves - t.i. no laulības pārkāpšana; no zaimiem, no Dieva vārdu nelietīgas lietošanas, no nešķīstības. Un nāk VELNA kalps un Kristus mīlestības vēsti pārvērš par SĀTANA MANIFESTU Lai mūžīgs lāsts šim plēsīgajam zvēriem gan šeit, gan mūžīgi! -vārds-
 • 16
 • 11
Jāzeps
J
BĪBELE. JĀŅA EVANGĒLIJS 18-37 Īsi pirms Krusta nāves Pilāts vaicāja Jēzum,-kas ir patiesība ? Kristus Viņam atbildēja,=Es esmu dzimis un pasaulē nācis,lai apliecināt patiesību.Jo tikai Mans Vārds ir Ceļš Patiesība un mūžīgā Dzīvība. Šeit jasaprot sekojošais,- Kristus un Bībele, tas ir Viņa Vārds,=vienīgā pareizā mācība uz šīs zemes. Bībele,- ir Kristus Vārds,=ir taisnis, patiesības etalons,jo tas ir Dieva Vārds.Viss pārejais,kas neatbilst patiesības etalonam,-Bībelei= ir līks, falšs atdarinājums. Kāpēc tik strikts nodalījums,=tāpēc kad bez vienīgās patiesības,informacijas avota= BĪBELES= , cilvēks pieņem citu patiesību un iet uz elli.Tikai turoties pie vienīgā pareizā informacijas avota,= BĪBELES=, cilvēks var nonākt Dieva svetlaimes mājokļos mūžībā. Ir tonnām un ešeloniem sadrukātas dažādas mācību grāmatas,lai izšūpot kā vienīgo pareizo infotmacijas avotu,= Bībeles mācību,kā patiesības etalonu. Tāpēc mūžības iegūšanai primārais ir Bībele.Dievs ir strikti noteicis,-netaisīt un nezemoties nekādu attēlu un simbolu,-ne cilvēka attēla, ne putna,ne dzīvnieka,ne Ļenina,ne Hitlera,ne Ulmaņa,ne akmens bluķus,ne lielvārdes jostu,ne anālo caurumu,ne kāškrustu,=neakcentēt savu uzmanību īpaši ne uz ko,-tikai lai tavā sirdī būtu Jēzus Kristus,=kurš tēv garantē mūžību. Iesaku noklausīties =Jutubos= nelielu,unikālu video (Профессор в аду)
Zaimo tik vien!
Z
Elle tevi atvērtu muti gaida.
 • 11
 • 10
Zaimo tik vien!
Z
Komentārs
 • 13
 • 10
Dievs IR mīlestība.
D
Kas BEZ Dieva dzīvo, dzīvo BEZ mīlestības. Un tur recepte neder. Ne visi gaismai PIEDER.
Jāzeps
J
BĪBELE. APUSTUĻA PĀVILA vēst. Romiešiem 5-18 Tātad,kā viena cilvēka,=Ādama pārkapuma dēļ,(aizliegtais auglis),visai civilizācija ir nolemta ellei, tā caur viena cilvēka,Jēzus,Dieva dēla Krusta upuri tika pavērts ceļš visai civilizācijai uz paradīzi. Civilizācijas uzsācējs,= Ādams bija radīts svēts,=Viņš nezināja kas ir grēks un ļaunums. Ādams kontaktējās,pavadīja laiku ar savu Dievu,Tēvu,=līdz laikam,kāmēr paklausīja sātana viltus ietekmei,un saēdās augļus no aizliegtā koka.Tikai viens nepaklausības grēks momentā Ādamu atdalīja no Dieva.Ādamā iebrauca sātana ļaunā genētika.Mēs visi,caur Ādamu,kā civilizācijas turpinātāji, piedzimstam kā pagāni,ar Ādama ļauno genētiku,derīgi tikai ellei. Dievs Tēvs iedarbināja civilizācijas glābšanas plānu,atdodot krusta nāvei Savu Dēlu Jēzu Kristu. Jēzus asinis=izdzēsa,anulēja,padarīja par nesošiem Ādama un visas civilizācijas grēkus.Tas,kurš neatzīst Jēzu kā Dievu,kā pestītāju,=tam paliek pagāna grēcīgais statuss,vieta tikai ellē.Tas kurš notic Kristum,un ieaicina Jēzu savā sirdī,tam pagāna statuss tiek anolēts.Kristus izdzēš ļauno Ādama genētiku,ieinstalē Savu Kristus,Dieva mīlestības genētiku, raksturu. Tiek pieškirts Kristieša statuss. Kristieši ir tie paši bijušie pagāni,kuriem ceļš vaļā uz Dieva svētlaimes mājokļiem. Iesaku =Jutubos=unikālu,nelielu video-(Профессор в аду)
to Jāzeps
t
Jūs Svēto Rakstu tekstu ZAIMOJAT. Un tas ir gŗēks, kam NAV piedošanas.
 • 17
 • 14
Kas taisnību radījis,arī ir TAISNS.
K
Nav zināms, kā saprotama frāze, ''tas Kungs bija pirmais plotiķis'', ja -protams-ar to nav politika domāta. Lai gan, nav mums zināms, vai par politiku var definēt attiecības pirmsradīšanas sfērā, ja maz tā sfēra bija, jo mūsu apziņa ir stipri ierobežota. Tomēr, pavisam skaidrs ir viens, un proti: NOLĀDĒTS IR, KAS PAĻAUJAS UZ CILVĒKIEM, UN TUR MIESU PAR SAVU ATBALSTU UN ELKONI, UN KURA SIRDS ATKĀPJAS NO TĀ KUNGA (Jeremija). -vārds-
 • 23
 • 1
Senais
S
Dievs visu to sarīkoja, bet liedz mums zināt - kāpēc. Cilvēki bija paredzēti dzīvei uz Zemes, bet, tā kā Tas |Kungs ir pirmais plotiķis, Viņam vajadzēja iemeslu, lai to p\ārīti padzītu, bet Pats izrādītos taisnīgs. 'Tā kā zibens mani neiesper plaisā zem kājām, domāju, ka negrēkoju, izsakot tādu pieņēmumu. :))
 • 1
 • 16
Senais
S
Mīlestība gan nav būšana ko var iniciēt.
to senais
t
Mīlestība NAV virsraksts. Mīlestība NAV būšana. PASAKI, kas IR mīlestība! Lai ar velns ir SENĀKS par jebkuru, viņš arī atbildes nezin.
 • 5
 • 2
Senais>Un kas viiņu GRIBĒTU inic
S
Virsraksts, kas mudina un nesaprot, ka ja nav, tad nav.
 • 0
 • 3
Jāzeps
J
BĪBELE. LŪKAS evangēlijs 23-34 Karājoties uz krusta,Jēzus sacīja,=Tēvs,piedod tiem,jo tie nezina,ko tie dara. Un arī kareivji Viņu apmēdīja,piegāja un sniedz Viņam etiķi. Dievs cilvēkam jav pie dzimšanas ir iestrādājis smadzenēs augstas intiligences failus, lai cilveks būtu spējīgs savaldīt to indi,tos ļaunos vārdus,ko sātans skubina,lai tu nekavējoties kādam veltītu. No pasaules sākuma,līdz pasaules galam antikrista genētika ienīdīs Dieva,Kristus mīlestības genētiku. Visi kari notiek un notiks nepārtraukti antikrista un Dieva genetikas starpā. Tāpēc Jēzus karājoties uz Krusta,(nesāka rakstīt smirdīgas replikas),=bet mirdams aktivizēja savus augstākās inteligences failus,un ar grūtībām pacēlis sasisto galvu uz debesīm, izdvesa,=Tēvs, piedod viņiem,jo viņi nesaprot ko paši dara ( sātana genētika spiež gānīties,rakstīt naidīgas replikas,cilvēki ar Dieva genētiku nebūtu spējīgi Dieva Dēlu piekalt Krustā). Kains uz tīruma bez iemesla nokāva savu miesīgo brāli Ābelu. Genētiku kari būs vienmēr. Cilvēkam,antikrista genētika,neļauj iepazīt Dievu,studēt Bībeli,=viņš vienmēr ienīdīs,zaimos tos,kuriem ir Kristus miermīlīgā genētika. Sātans ideāli pārzin garīgos likumus,ir nepārspējams stratēgiskā viltībā,un produktīvi pielieto. Lai netikai parastos,bet pat lielvalstu vadītājus sanaidot,lai mēs visi karotu savā starpā.Cilvēks ar cilvēku,valsts ar valsti. Kristīgās valstis nedrīkst ietekmēties no sātana,nedrīkst pat domās karot savā starpā.Musulmaņiem ir antikrista genētika. Kāpēc Dievs Kēniņam Dāvidam pavēlēja izkaut veselas ciltis un tautas,=tikai dēļ antikrista genētikas.Tāpēc,kad viņi ienīda pašu Dievu un pie katras izdevības centās izkaut Izraēlu. Iesaku =JUTUBOS=noklausīties nelielu,unikālu video,-(ПРОФЕССОР В АДУ)Ю
 • 14
 • 16
Nākamie soļi:
N
LABĀ NOZĪMĒ. Lai popularizētu kanibālisma tēmu, tā ir jāatbalsta ar pop-kontingentu, jāsavieno ar vēsturiskām un mitoloģiskām personībām un pēc iespējas ar mūsdienu mēdiju personām. Antropofilija masveidā iekļūst ziņās un sarunu šovos. Cilvēkus sāk ēst kinofilmās, kas ir domātas rādīšanai masu publikai, par to sacer dziesmas un videoklipus. Viens no populārākajiem paņēmieniem ir «Paskatieties apkārt!» «Vai tad jūs nezinājāt, viens pazīstams komponists arī ir — nu tas? - antropofils». «Bet viens visiem pazīstams poļu scenārists — visu dzīvi ir bijis antropofils, viņu par to pat ir vajājuši». «Un cik viņu ir sēdējis psihenēs! Cik miļjonus ir izsūtījuši, atņēmuši pilsonību!... Starp citu, kā jums patīk jaunais Lēdijas Gagas klips «Eat me, baby»?» Šajā etapā iestrādāto tēmu izvirza TOPĀ un tā sāk automātiski atražoties masu mēdijos, šovbiznesā un politikā. Cits efektīgs paņēmiens ir tāds, ka problēmas būtību aktīvi sajauc operatoru (žurnālistu, telepārraižu vadītāju, sabiedrisko darbinieku utt.) līmenī, neļaujot diskusijās iesaistīties speciālistiem. Piektais posms – “No populārā uz politisko” Mērķis: parādība kļūst par politiski svarīgu jautājumu. Parādības noraidījums nu ir cilvēktiesību pārkāpums. Tiek ieviesta negatīva attieksme pret jebkādu parādības nosodījumu. Nepaklausīgo savaldīšanai tiek izveidoti jauni krimināllikuma panti. Tādējādi, īstenojot pēc kārtas piecus informācijas tehnoloģijas ziņā visai vienkāršus soļus, kāda sociāli bīstama parādība var tikt sabiedrības acīs pārveidota par normālu, būtiski nepieciešamu un ar likumu aizsargājamu.
 • 4
 • 9
Trešais solis:
T
TĀ ARĪ VAJAG. Pēc tam, kad ir atrasts leģitīms precedents, rodas iespēja virzīt Overtona logu no iespējamā teritorijas uz racionālo apgabalu. Tas ir trešais etaps. Ar to beidzas vienotas problēmas dalīšana. «Vēlēšanās ēst cilvēkus ir ģenētiski izveidota, tāda ir cilvēka daba». «Dažreiz apēst cilvēku ir nepieciešams, jo eksistē nepārvarami apstākļi». «Ir cilvēki, kas vēlas, lai viņus apēd». «Antropofilus izprovocēja!» «Aizliegtais auglis vienmēr ir salds». «Brīvam cilvēkam ir tiesības pašam izlemt, ko viņam ēst». «Neslēpiet informāciju un, lai katrs saprot, kas viņš ir — antropofils vai antropofobs». «Vai no antropofilijas ir kāds ļaunums? Neizbēgami tas nav pierādīts». Sabiedrības apziņā mākslīgi tiek radīts «kaujas lauks» par problēmu. Galējās pozīcijās tiek izvietoti baidēkļi — speciālā veidā radīti radikālie cilvēkēšanas piekritēji un tās pretinieki. Reālos pretiniekus — tas ir, normālos cilvēkus, kas cenšas palikt vienaldzīgi pret tabu zaudējošo cilvēkēšanas problēmu — mēģina iesaiņot kopā ar baidēkļiem un ierakstīt radikālajos cilvēkēšanas pretiniekos. Šo baidēkļu loma — aktīvi veidot nenormālu psihopātu tēlu — agresīvi, fašistiski antropofilijas ienaidnieki, kas aicina sadedzināt dzīvus cilvēkēdājus, ebrejus, komunistus un melnos. MIL klātbūtne nodrošina visiem iepriekšminētajiem legalizāciju, izņemot reāliem pretiniekiem. Tādā veidā paši, tā sauktie, antropofili atrodas pa vidu starp baidēkļiem, «saprāta teritorijā», no kurienes ar visu «veselā saprāta un cilvēcības» patosu nosoda «visu nokrāsu fašistus». «Zinātnieki» un žurnālisti šajā etapā pierāda, ka cilvēki visā savas vēstures gaitā laiku pa laikam ir ēduši viens otru un tas ir normāli. Tagad antropofilijas tēmu jau mierīgi var pārnest no racionālā apgabala un populāro kategoriju. Overtona logs virzās tālāk.
 • 4
 • 15
Otrais solis:
O
KĀPĒC GAN NĒ? Ar nākošo soli Logs virzas tālāk un ved kanibālisma tēmu no radikālā apgabala un iespējamo apgabalu. Šajā stadijā turpinās «zinātnieku» citēšana. Nevar taču noraidīt zināšanas? Par kanibālismu. Katrs, kas atteiksies šo tēmu apspriest, tika nosaukts par liekuli vai svētuli. Nosodot liekulību, noteikti ir jāatrod kanibalismam elegantu nosaukumu. Lai visādi fašisti neuzdrošinātos citādi domājošos apkarināt ar visādiem zīmoliem, kas sākas ar burtu «Kā». Uzmanību! Eifēmisma radīšana ir ļoti svarīgs moments. Lai legalizētu kanibālismu, ir jānomaina tā īstais nosaukums. Nav vairs kanibālisma. Tagad to varētu nosaukt, piemēram, par antropofagiju. Taču arī šo terminu pēc kāda laika nākas nomainīt, atzīstot, ka tas ir pārāk apvainojošs. Jaunu nosaukumu izdomāšana notiek ar mērķi atdalīt problēmas būtību no tās nosaukuma, vārda formu atraujot no tā satura, lai savi ideoloģiskie pretinieki zaudē valodu. Kanibālisms pārvēršas par antropofagiju, bet pēc tam par antropofiliju, līdzīgi kā noziedznieks maina uzvārdu un pasi. Paralēli ar spēli ar vārdiem notiek atbalsta precedenta radīšana — vēsturiska, mītiska, aktuāla vai vienkārši izdomāta, taču galvenais — leģitīma. To atradīs vai izdomās kā «pierādījumu» tam, ka antropofilija principā var būt likumīga. «Vai atceraties leģendu par māti, kas upurēja sevi, padzirdinot ar savām asinīm no slāpēm mirstošos bērnus?» «Bet leģendas par antīkajiem dieviem, kas vispār ēda visu pēc kārtas — pie romiešiem tas bija pilnīgi normāli!» «Ar mums tuvākajiem kristiešiem, jo vairāk, ar antropofiliju arī viss ir pilnīgā kārtībā! Viņi taču joprojām ritāli dzer sava dieva asinis un ēd sava dieva miesu. Vai tad jūs iedrošinieties kaut kur apvainot kristīgo baznīcu? Kas pēc tam jūs būtu, velns parāvis?» Šī etapa bakhanālijas galvenais uzdevums — kaut vai daļēji noņemt kriminālvajāšanu par cilvēku ēšanu. Kaut tikai vienreiz, kaut vai tikai kādā vēsturiskā momentā... sengrieķu laikos.. kaut kad...
 • 4
 • 10
te ilustrācija kā darbojas šis ideo
t
CIK TAS IR DROSMĪGI! Kanibālisma tēma pagaidām vēl ir pretīga un sabiedrībai pilnīgi nepieņemama. Apspriest šo tēmu nav vēlams ne presē, ne, vēl jo vairāk, pieklājīgā kompānijā. Pagaidām tas ir neiedomājami, absurdi un aizliegti. Tātad, pirmā Overtona loga kustība ir — kanibālisma tēma ir jāpārliek no neiedomājamā uz radikālo lauciņu. Mums taču ir vārda brīvība. Kāpēc tad mēs nevaram parunāt par kanibālismu? Zinātnieki vispār var runāt par visu pēc kārtas — zinātniekiem nav aizliegtu tēmu, viņiem viss ir jāizpēta. Bet, ja tādas tās lietas, mēs organizēsim etnoloģisku simpoziju par tēmu «Polinēzijas cilšu eksotiskie rituāli». Apspriedīsim tajā priekšmeta vēsturi, ievadīsim to zinātniskajā apritē un saņemsim faktu, ka par kanibālismu runā autoritātes. Redziet, par cilvēkēšanu, izrādās, ir iespējams parunāt un it kā palikt zinātniska respektabluma ietvaros. Overtona logs jau ir sakustējies. Tas ir, pozīcijas jau tiek pārskatītas. Ar to ir iespējama pāreja no sabiedrības nepieņemami noraidošas attieksmes un nedaudz pozitīvāku attieksmi. Vienlaikus ar zinātniskām diskusijām, noteikti būtu jāparādās kaut kādai «Radikālo kanibālu biedrībai». Lai tā būtu pārstāvēta tikai internetā — radikālos kanibālus noteikti ievēros un sāks citēt visi masu informācijas līdzekļi (MIL). Pirmkārt, tas būs vēl viens fakts, kad par šo tēmu runās. Otrkārt, tādas sociālās ģenēzes epatējošie «atsaldētie» ir vajadzīgi, lai radītu radikāla bieda tēlu. Tie būs «sliktie kanibāli» pretstatā citam biedēklim - «fašistiem, kas aicinās sadedzināt uz sārta ne tādus, kā viņi». Taču par biedēkļiem mazliet vēlāk. Sākumā pietiks ar to, ka sāks publicēt stāstus par to, ko par cilvēku gaļas ēšanu domā britu zinātnieki vai kāda cita veida radikālie «atsaldētie». Overtona loga pirmās kustības rezultāts: nepieņemamā tēma ir ienākusi apritē, tabu ir noņemts, problēmas viennozīmīgums likvidēts — radītas «pelēkā gradācijas».
 • 4
 • 11
Tu savus mēslus un savu sagandēto d
T
Neviens cits neko Latvijai NEUZSPIEŽ. Tikai krievi, un tu ar savu sapuvušo un fašistiski maucīgo morāli, nemitīgi ar saviem mēsliem daudzu gadu garumā Dienu piedirsdams. Tu, VIENS pats riebīgais velna kalps, kas visu apgāna, kam tiek klāt.
 • 11
 • 6
UZMANĪBU!
U
Runa nav par mīlestību, bet par konkrētu IDEOLOĢIJU, kas tiek uzspiesta Latvijai! Gejisma ideoloģijai ir būtiskas līdzības ar komunismu! 1) (a) Sākumā komunisms sākās arī ar cīņu it kā par taisnīgumu, aizstāvot nabadzīgos pret apspiešanu (b) to pašu sākuma dara geju ideologi – tie kliedz, un parasti nepamatoti - par homoseksuāļu diskrimināciju – tiesa gan, atšķirībā no nabadzīgajiem - homoseksuāļu ir maz, un tos neviens mūsdienās neapspiež, tāpēc salīdzinājums ar komunistu ideologiem ir par ļaunu geju lobijam. 2) Pēc tam - tiek sagrābta vara - sākot ar masu informācijas līdzekļiem (a) Ļeņins vispirms ieteica sagrābt telegrāfu, radio, laikrakstus; tad, kad tas ir paveikts, - notiek sabiedrības smadzeņu skalošana, seko izglītības ideoloģizēšana (b) pirmās pazīmes Latvijā – 9. klases sociālo zinību mācību grāmata jau pielīdzina homoseksuālas attiecības normālajām! Patiesa informācija tiek slēpta, notiek vēstures revīzija (a) komunismā, tas pats gejismā – (b) tiek noliegtas homoseksuālo attiecību ēnas puses, tai skaitā kaitējums veselībai! Melīgi tiek pielīdzināta cīņa par melnādaino, sieviešu tiesībām un tautu cīņa par vienlīdzību un brīvību - ar geju cīņu par savu attiecību pielīdzināšanu normālajām - dabiskajām dzimumattiecībām. Lai gan ir skaidrs, ka tās ir dažādas lietas. 3) Drīz pēc tam izrādās, ka daži no sabiedrības ir „vienlīdzīgāki par citiem”: (a) komunistu partijas biedri – (b) geju gadījumā tādi kļūst homoseksuālisti, kas augstos amatos bīda tika savējos, tiek radīts mīts par geju ģenialitāti – nekaunīgi viltojot vēsturi utt. 4) Pēc tam tiek apspiesti visi tie, kas domā CITĀDI – tos sāk saukt par (a) nodevējiem un disidentiem - komunisma gadījumā vai par (b) homofobiem - geju ideoloģijas gadījumā. Kritiskas piezīmes par gejismu un tā propagandu var maksāt cietumsodu (tas šobrīd ir vērojams Skandināvijā, kur jau tiesā mācītājus par to vien, ka viņi, sava amata pienākumus pildot, citē Bībeli, kur homoseksuālas attiecības tiek noliegtas). Kas sekos? - varam tikai minēt! Tikpat nežēlīga diktatūra – kāda tā bija komunismā?
 • 6
 • 15
Un kas viiņu GRIBĒTU iniciēt? To BŪ
U
Komentārs
 • 2
 • 1

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

Žurnāla "SestDiena" publikācijas

Vairāk Žurnāla "SestDiena" publikācijas


Aktuāli

Bērnu liktenis – varas rokās(2)

No 1. septembra iecerēts aizliegt bērnu adopciju uz ārvalstīm. Atbalstu šādai idejai, kamēr nav izstrādāts jauns regulējums šajā jomā, konceptuāli paudusi Saeima. Pastāv šaubas, ka patiesais iemesl...

Šonedēļ SestDienā

Vairāk Šonedēļ SestDienā


SestDienas salons

Vairāk SestDienas salons


Pasaule

Vairāk Pasaule


Politika

Vairāk Politika


Tēma

Vairāk Tēma


Pieredze

Vairāk Pieredze


In memoriam

Vairāk In memoriam


Tuvplānā

Vairāk Tuvplānā


Ceļojumi

Vairāk Ceļojumi


Latvijai vajag

Vairāk Latvijai vajag


SestDienas receptes

Vairāk SestDienas receptes


Dienasgrāmata

Vairāk Dienasgrāmata