FRANCIJAS GARŠA - GASTRONOMIJA UN KULTŪRA

Cena
7.88 €
Autors Simona S. Valke, Kinga A.Zawada
Izdevējs Zinātne
Lappušu skaits 352
Svars (kg) 0.590
Izmērs (cm) 18.5 × 14.5

Preces apraksts

Eiropas Savienības mājā 2017.gada 24. un 25.martā notika Latvijas Kultūras akadēmijas un Filozofijas atbalsta fonda Latvijā organizēta un Francijas Institūta Latvijā atbalstīta starptautiska starpdisciplināra zinātniska konference FRANCIJAS GARŠA: GASTRONOMIJA UN KULTŪRA / GO?T DE FRANCE: GASTRONOMIE ET CULTURE. Konferencē piedalījās četru valstu – Latvijas, Francijas, Kanādas un Itālijas zinātnieki. Bilingvālā projekta noslēdzošais posms ir izdotais bilingvālais starptautiski recenzētais zinātnisko rakstu krājums. Šis ir trešais no bilingvālajiem (latviešu-franču) starptautiski recenzētajiem apgādā “Zinātne” izdotajiem zinātnisku rakstu krājumiem, ko ir iniciējusi bijusī Latvijas Kultūras akadēmijas un tagad Latvijas Universitātes docētāja un literatūrzinātniece Dr.philol. Simona Sofija Valke.
Turpinot konferencē aizsākto virzienu, krājuma mērķis aktualizēt jautājumus par garšas, gastronomijas un kultūras komplekso mijiedarbību. Īpaši pievēršoties izsmalcinātu garšu zemei Francijai, krājums piedāvā refleksiju ne vien par gastronomiju, bet arī par franču kultūru un tās ceļiem ārpus robežām, recepciju latviešu un vācbaltiešu kultūrtelpā. Krājumu veido ievads latviešu un franču valodā, kā arī sešpadsmit zinātniski raksti, kuri tematiski sadalīti četrās nodaļās: Garšas teorijas un gastronomiskās prakses; Garšas, gaumes un gastronomijas vieta literatūrā; Gastronomiskie tēli: starp kultūras identitāti un literārām metaforām; Gastronomijas un kultūras prakšu vēsturiskā un ģeogrāfiskā attīstība. Zinātniskie raksti tiek publicēti to uzrakstīšanas valodā un tos ievada divi īsi kopsavilkumi; viens – latviešu, otrs – franču valodā. Līdztekus krājuma drukas versijai ir arī zinātnisko rakstu izvērstu kopsavilkumu elektroniskā versija, kurā katrs kopsavilkums pieejams abās – latviešu un franču – valodās, tādējādi nodrošinot potenciālajam lasītājam brīvu piekļuvi un iespēju iepazīties ar krājuma autoru pētnieciskajām idejām.

Preces parametri

Vispārējās īpašības

Autors: Simona S. Valke, Kinga A.Zawada
Izdevējs: Zinātne
Izdošanas gads: 2019
Valoda: latviešu, franču

Citi piedāvājumi