Laika ziņas
Šodien
Skaidrs

Normunds Šlitke

Aicina ST visas ar zemes lietošanu dalītajos īpašumos saistītās sūdzības apvienot vienā lietā un izskatīt tiesā

Par zemes nomas dalītajos īpašumos aizstāšanu ar reālservitūtu un atlīdzības maksas par zemes lietošanas drastisku samazināšanu Satversmes tiesā (ST) šobrīd ir vērsušies vismaz divdesmit zemes īpašnieki. Ar Satversmes tiesas spriedumu lielā mērā tiks izšķirts viņu un citu zemes īpašnieku liktenis un viņu tiesības gūt adekvātu labumu no viņiem piederošās lietas lietošanas. Tomēr Latvijas konstitucionālās tiesvedības īpatnības lielāko daļu no šo sūdzību iesniedzējiem var padarīt par "otrās šķiras" dalībniekiem šajā tiesas procesā, tādējādi viņu Satversmē noteiktās pamattiesības uz taisnīgu tiesu padarot iluzoras jeb formālas.

Valdība atver maku. Vagariem pietuvinātie zemes īpašnieki, stājieties rindā!

Par zināma veida aksiomu jau kļuvuši aizejošo valdību un Saeimu centieni pēdējā brīdī pirms pilnvaru termiņa beigām "izbīdīt cauri" no lietderības un labas pārvaldības principa apšaubāmus, bet sev un kādam izdevīgus lēmumus. Pašreizējās valdības "pērle" ir 30. augustā steigā pieņemtais Ministru kabineta lēmums par zem Biķernieku trases esošās zemes atpirkšanu par vairāk kā astoņiem miljoniem eiro. Kārtējo reizi ir nodemonstrēta divu bezkompromisu ministriju – Satiksmes ministrijas un Tieslietu ministrijas – mazspēja, ar abām kājām klibojošais labas pārvaldības princips un ir radīts dīvains precedents.