Laika ziņas
Šodien
Skaidrs
  • Avots: http://ru.focus.vesti.lv
  • 3. oktobris, 6:37

Melu tvertne: Iedvesmojošu stāstu pārvērš traģēdijā

Portālā ru.focus.vesti.lv pārpublicēts iedvesmas stāstu video, kura vēstījums, izmantojot vienkāršas satura pasniegšanas tehnikas, pārveidots diametrāli pretēji autoru iecerētajam un video varones stāstītajam.

 

Gribu Tevi Atpakaļ - Latvija no Anglijas atbraucēju sagaida ar 64 000 eiro lielu rēķinu

Latvijas patrioti stingri nolēmuši atgriezties Latvijā neapstāsies nekā priekšā. Lai gan Latvija viņus sagaida ar milzīgiem rēķiniem un ne tik lielām algām.

Viena no tādām atbraukušajām ir Ieva Behmane, kura aizbrauca uz Lielbritāniju 19 gadu vecumā. Pēc deviņiem gadiem sieviete stingri nolēma atgriezties, taču dzimtenē sadūrās ar daudzām grūtībām.

Raksts oriģināli publicēts krievu valodā. Raksta kopiju krievu valodā lasiet šeit: Gribu Tevi Atpakaļ: Латвия встретила «возвращенку» из Англии счетом в 64 тысячи евро

Pēc Ievas vārdiem, Lielbritānijā viņai bija māja, labs darbs, pieklājīga alga, tomēr katru reizi, kad atbrauca uz Latviju, viņa domāja, ka gribētu palikt pavisam. Galīgo lēmumu sieviete pieņēma pēc trīs gadus ilgām pārdomām. 

Pārvākšanās nebija viegla. Ieva saskārās ar vairākām problēmām. Piemēram, viņai nācās samaksāt 64 000 eiro, lai viņas mājā ievilktu elektrību. 

Tiek pretnostatīta video varones ērtā dzīve ārzemēs pret problēmu virkni Latvijā. Netiek minēta neviena cita problēma, izņemot elektrības ievilkšanas jautājumu. 

"Visi sacīja, ka ievilkt elektrību mājā - dārgi. Es rēķinājos, ka būs kādi pāris tūkstoši. To varētu savākt. Bet pēc tam man atsūta rēķinu 64 000. Protams, ka tad nolaidās rokas. Ak Dievs, no kurienes jūs man elektrību vilksiet? No Āfrikas ar zelta vadiem?" stāstīja sieviete, piebilstot, ka pēc kāda laika samierinājās. 

No oriģinālā stāsta tiek fragmentāri atlasīta informācija. Netiek pieminēts, ka video varone, vismaz pēc video materiālā vēstītā, ir apmierināta ar savu lēmumu atgriezties Latvijā. Viņa par atgriešanos saka: "Tas bija labākais lēmumus, ko es varēju pieņemt."

Turklāt viņa piezīmēja, ka atgriešanās Latvijā vienmēr ir personīgs lēmums. Piespiest vai par pierunāt cilvēku nevar. 


Redakcijas komentārs

Raivis Vilūns, Diena.lv žurnālists Lai gan formāli šajā ziņā nav pausta nepatiesa informācija, jānorāda, ka šeit izmantots process, ko mediju pētniecībā sauc par "rāmēšanu". Proti, informācija ir atlasīta, lai veidotu noteiktu vēstījumu. Uzreiz jānorāda, ka "rāmēšana" nav nekas nosodāms, jo, ziņojot par jebkuru tēmu, medijam ir jāizvēlas gan informācijas avoti, gan ziņā iekļaujamā informācija. Rāmējumu var ietekmēt arī redakcijas kopējā nostāja par noteikto jautājumu. Taču šajā gadījumā vērts pievērst uzmanību apstāklim, ka šī ziņa ir veidota ar diametrāli pretēju vēstījumu kā to iecerējuši idejas autori. Proti, video materiāls, uz kura satura balstīta ziņa, ir daļa no iedvesmas stāstu kampaņas. "TUESI.LV stāsta stāstus par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju. Mēs ticam, ka jauni cilvēki ir liels resurss Latvijai," raksta projekti autori. Ziņa ir redzams, ka, selektīvi izvēloties informāciju un izteiksmes līdzekļus, veidots vēstījums, kas norāda, ka Latvijas valsts pret atbraucējiem izturas slikti. Ar izvēlēto virsrakstu tiek radīta sajūta, ka no atbraucējas tiek pieprasīta nauda, nevis norādīts, ka minētā summa ir par elektrības pieslēguma izveidošanu. Tāpat ziņā nav minēts nekas par oriģinālo avotu vai kampaņas autoru mērķi. Tādēļ var uzskatīt, ka ziņas autori apzināti vēlējās turpināt viltus ziņu un propagandas vēstījumos ierastos tematus - "Viss ir slikti" un "Latvija kā izgāzusies valsts".

Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild Izdevniecība Dienas mediji.



Ziņo par meliem

Informē mūs par ziņām, kuras tev šķiet nepatiesas - mēs noskaidrosim, kā ir patiesībā!

Jaunākie meli