Laika ziņas
Šodien
Apmācies

Revīzija: Rīgas dome nesaimnieciski iztērējusi vairāk nekā 20 miljonus

Dāsnas pašvaldības budžeta dotācijas, apšaubāmas ziedošanas shēmas, neizprotamas darbības ar preču zīmēm, iespējami fiktīvi darbinieki, neskaidri finansējuma piešķiršanas principi dažādu projektu īstenošanai un nepamatoti tēriņi dažādu izdevumu apmaksai. Šādi secinājumi izriet no Valsts kontroles (VK) veiktās revīzijas Rīgas pašvaldībā, kur konstatēti būtiski trūkumi biedrībām un nodibinājumiem sniegtā finansējuma plānošanas, piešķiršanas un uzraudzības procesos. VK secina, ka Rīgas pašvaldība triju gadu laikā nesaimnieciski iztērējusi vairāk nekā 20 miljonus eiro rīdzinieku naudas.

Revīzijā VK galveno uzmanību veltīja diviem Rīgas pašvaldības dibinātiem nodibinājumiem - Rīgas Tūrisma Attīstības birojs (RTAB) un Riga.lv. No kopējā revīzijas apjomā iekļautā 26,5 miljonu eiro pašvaldības finansējuma, kas paredzēts biedrībām un nodibinājumiem, 20,9 miljonus saņem šie divi nodibinājumi. VK revīzijā centās noskaidrot, vai nodibinājumi sasnieguši tiem izvirzītos mērķus, kādu izdevumu segšanai tiek izlietots pašvaldības piešķirtais finansējums un vai šo nodibinājumu izveide un uzturēšana vispār bijusi nepieciešama. 


RTAB darbībā shēmas ar preču zīmēm, ziedojumiem un štata vietām

Jau 2009. gadā Rīgas dome lēma par budžeta līdzekļu 1,4 miljonu eiro apmērā novirzīšanu Rīgas atpazīstamības veicināšanai, izveidojot nodibinājumu RTAB. Tam bija vēl trīs dibinātāji, kas kopā ieguldīja tikai 8537 eiro. Ieguldot 99,4% naudas līdzekļu Rīgas domei nodibinājumā ir 70% balsu, bet pārējiem dibinātājiem – katram 10%. Revīzijā konstatēts, ka solījums par pārējo dalībnieku naudas ieguldījumu nākotnē tomēr nav piepildījies.

Revīzijā konstatēts, ka pašvaldība RTAB piešķīrusi tādu finansējuma apjomu, kādu nodibinājums pieprasījis, pat bez jebkādiem pamatojumiem. Iepriekšējo triju gadu laikā (2016. -2018. gadā) RTAB no pašvaldības saņēmis finansējumu 17 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa šo līdzekļu ieguldīti divu preču zīmju – Live Riga un Meet Riga – popularizēšanā, kuras nepieder ne pašvaldībai, ne arī nodibinājumam, bet gan AS Air Baltic Corporation un šobrīd ir ieķīlātas.

2015. gadā RTAB no privātpersonas par 10 000 eiro iegādājās preču zīmi Riga Card, bet 2017. gadā nodibinājuma valde lēma par tās pārdošanu SIA Rīgas Satiksme par 1 eiro. Uzreiz pēc tam RTAB izveidoja un reģistrēja jaunu preču zīmi Riga Pass.

RTAB pildījis arī starpnieka funkcijas, īstenojot pašvaldības vadības izveidotu ziedošanas un dāvināšanas shēmu. No 2016. līdz 2018. gadam caur RTAB ziedoti un dāvināti pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi gandrīz viena miljona eiro apmērā.

Revīzijā secināts, ka, iespējams, birojā tika fiktīvi nodarbināti darbinieki. VK darbību rezultātā tika likvidētas septiņas amata vietas. Turklāt izvērtējot RTAB amatu sarakstus un atalgojuma apmērus, revīzija nonāca pie secinājuma, ka RTAB atalgojums pārsniedz attiecīga līmeņa pašvaldības darbinieku atalgojuma līmeni.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki šodien ieradušies RTAB telpās. Korupcijas apkarotāji sākuši kriminālprocesu pret nodibinājuma amatpersonām par budžeta līdzekļu izšķērdēšanu, dokumentu viltošanu, viltotu dokumentu izmantošanu un krāpšanu.


Neizprotami argumenti Riga.lv izveidošanai

Sabiedrības informēšana par pašvaldības darbu ietilpst gan par to atbildīgās pašvaldības struktūrvienību kompetencē, gan katras iestādes kompetencē. VK revīzijā nevarēja rast pamatojumu tam, kādēļ pašvaldībai 2013. gadā radās nepieciešamība pēc nodibinājuma Riga.lv, kam pašvaldība ir vienīgais dibinātājs.

Iepriekšējo trīs gadu laikā pašvaldība piešķīrusi nodibinājumam dotāciju vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā. Kaut arī statūti nosaka pašvaldībai pienākumu apstiprināt nodibinājuma Riga.lv budžetu, tas nav veikts ne 2016., ne 2017., ne 2018. gadā

Turklāt Riga.lv finanšu atskaitēs uzrāda nepatiesus finanšu datus.

Kā viens no dibināšanas mērķiem nosaukts pašvaldības laikraksta izdošana, taču jau nākamajā gadā pēc nodibinājuma izveidošanas tika pieņemts lēmums pārtraukt laikraksta izdošanu. Tagad nodibinājuma sagatavoto informāciju saņemt tikai pērkot noteiktus citus laikrakstus, kas nozīmē, ka rīdzinieki par to faktiski maksā dubultā.

Revīzijā konstatēts, ka šī nodibinājuma darbinieki faktiski nodarbojas ar informācijas pārpublicēšanu no citiem informācijas avotiem. Arī no noslēgtajiem autordarbu pakalpojumu līgumiem nav iespējams pārliecināties ne par veikto darba apjomu, ne par izmaksām.

Tāpat bez pietiekama pamatojuma slēgti līgumi par interneta portāla www.riga.lv reklamēšanu citos interneta portālos, raidlaiku pirkšanu televīzijā un radio vairāk kā pusmiljona eiro apmērā.


Formāla nodibinājumu uzraudzība

Revīzijā konstatēts, ka par nodibinājumu darbības uzraudzību pašvaldībā atbildīgās amatpersonas un struktūrvienības - izpilddirektors, Domes priekšsēdētāja birojs, Sabiedrisko attiecību nodaļa - nodibinājuma darbības un dotāciju izlietojuma uzraudzību faktiski neveic.

VK vērš uzmanību arī uz nodibinājumu vadošo amatpersonu un citu darbinieku amatu apvienošanu ar citiem amatiem pašvaldībā – domē un administrācijā.


Neskaidri finansējuma piešķiršanas principi biedrībām un nodibinājumiem

Vēl viens revīzijas jautājumu klāsts attiecās uz to, pēc kādiem principiem, cik atklāti un godīgi uz pašvaldības finansējumu var pretendēt citas biedrības un nodibinājumi, kam naudu sadala Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Revīzijā noskaidrots, ka

no 2016.gada līdz 2018. gadam pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments bez konkursa procedūras piešķīra finansējumu 2,8 miljonu eiro apmērā biedrībām un nodibinājumiem, kas veido 27% no kopējā piešķirtā finansējuma šādiem mērķiem.

Arī kontrole pār naudas izlietojumu bijusi formāla. Tādējādi tiek radīti nevienlīdzīgi nosacījumi pretendēt uz pašvaldības pieejamo atbalsta finansējumu.

VK uzskata, ka Rīgas pašvaldības nodibinājumu darbība diskreditē nodibinājumu būtību. Nodibinājumu izvēle pašvaldības funkciju un pienākumu izpildei rada pamatotas aizdomas par apzinātu vēlmi necaurspīdīgam un pat nelikumīgam pašvaldības līdzekļu izlietojumam, kā arī amatu apvienošanas ierobežojumu apiešanai.

Apkopojot revīzijas rezultātus, VK iesaka pašvaldībai izvērtēt, vai pašvaldības turpmāka dalība nodibinājumos ir lietderīga.

Savukārt Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja (RTAB) izplatītajā paziņojumā teikts, ka "RTAB darbiniekus pārbaudes laikā nepameta sajūta, ka VK pārstāvji pie mums ieradušies jau ar gatavu negatīvu, iespējams, politiski motivētu viedokli par mūsu darbu un diez vai to būs iespējams mainīt. Ieraugot revīzijas ziņojumu, pārņēma neizpratne gan par saturu, gan par formu."

"Lai arī revīzija ilga aptuveni gadu, VK revidenti diemžēl tā arī nesaprata, kā strādā mūsdienu mārketings tūrisma sekmēšanā un kāda ir RTAB vieta kopējā tūrisma ekosistēmā, jo revidenti apšauba biroja vajadzības eksistenci principā. Mūsu skatījumā tā ir konceptuāla kļūda. RTAB vienmēr vēlās saglabāt konstruktivitāti sadarbībā ar VK, bet vienlaikus mums ir tiesības arī sagaidīt revidentu profesionālu izpratni par jomu, kurā revīzija tiek veikta," uzsvērts biroja paziņojumā.

"VK apgalvo, ka revīzijas laikā netika gūti pierādījumi, ka lēmums dibināt RTAB bija pamatots ar finanšu aprēķiniem, prognozēm par pozitīvu ietekmi uz tūrisma attīstību Rīgā. Diemžēl pārliecināšanai nelīdzēja skaitļi, ka kopš 2009. gada, kad ekonomiskās krīzes epicentrā tika izveidots RTAB un startēja zīmols Live Riga, tūristu skaits ir vairākkārt pieaudzis. Tā 2009. gadā bija 0.7 miljoni tūristu, bet 2018. gadā 3.5 miljoni. Gadā tūrisms ekonomikā ienes gandrīz vienu miljardu eiro," norāda RTAB.

"VK nav mēģinājusi saskatīt, bet pat noliedz korelāciju starp RTAB īstenotajām mērķtiecīgajām aktivitātēm un pārliecinošajiem tūrisma pieauguma rādītājiem. To nevarot pierādīt. Diemžēl VK nespēja pārliecināt arī Latvijas Investīcijas un Attīstības Aģentūras(LIAA) teiktais, ka pateicoties RTAB aktivitātēm Rīgā, LIAA vairāk varējusi vērsties pārējās Latvijas virzienā. Arī RTAB dibinātāji no nozares puses - airbaltic, Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācija un Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija ir ļoti atzinīgi novērtējušas RTAB ieguldījumu tūrisma attīstībā," uzsver RTAB.

"Revīzijā esot konstatēts, ka darbinieki bieži komandējumos nosūtīti bez pietiekama pamatojuma, nav arī skaidra pamatojuma sadarbības veidošanai, kā rezultātā tika veikts izlietotā finansējuma izvērtējums. Tā rezultātā konstatēti darbinieku nepamatoti tēriņi. Atbildam - visi komandējumi un tēriņi ir mērķtiecīgi pamatoti un balstīti viesmīlības nozares pamatprincipos," piebilst RTAB.

 "VK arī kļūdaini norāda, ka RTAB administratīvajiem izdevumiem katru gadu tērē aptuveni vienu miljonu eIro, kas ir 19-20% no kopējiem izdevumiem, no kuriem izdevumi atalgojumam ir aptuveni 0,4 miljoni eiro Patiesībā administratīvie izdevumi ir 7%, vienkārši VK ir pieļāvusi kļūdu un tikai sev saprotamu iemeslu dēļ RTAB administratīvajos izdevumos ieskaitījusi arī Rīgas Tūrisma informācijas centra izdevumus," paziņojumā pauž birojs. 

RTAB vēlas norādīt, ka revīzijas ziņojumā minētā darbinieku skaita samazināšana veikta RTAB stratēģiska lēmuma ietvaros sakarā ar to, ka būtiski samazinājies RTAB budžets no  5,9 miljoniem eiro 2018. gadā līdz 3,7 miljoniem eiro 2019. gadā (38%).

Tāpat RTAB vēlas norādīt VK, ka "revīzijas ziņojumā konsekventi tiek nenovērtēta RTAB loma Rīgas tūrisma industrijā, jo VK ieskatā par visiem panākumiem nav iespējams konstatēt RTAB ieguldījumu, savukārt par visām neveiksmēm atbildība ir jāuzņemas tikai RTAB. Organizācija nevar būt atbildīga tikai par kāda darba, iespējams, nesekmīgajiem aspektiem, neesot atbildīga arī par pozitīvajiem."

ziņas beigās pievienots RTAB komentārs

Top komentāri

Robis
R
20 miljoni???? Kaut kā liekās par maz...Ja tā kārtīgi kratītu-atrastos vismaz trīs reizes tik daudz....Visu to zināja LV vara, bet klusēja....Tas pats notiek arī citās pašvaldībās, bet atkal klusē.....
Ļaujiet, es minēšu
Ļ
"2015. gadā RTAB no privātpersonas par 10 000 eiro iegādājās preču zīmi Riga Card" Ļaujiet es minēšu, tā privātpersona, laikam, pilnīgi nejauši piereģistrēja šādu preču zīmi, kad Rīgas Satiksmei ienāca prātā tieši tāds pats vārdu savienojums.
a ko ta nu?
a
Rīga savu atpazīstamību ir ieguvusi kā korumpētākā pšvaldība reģionā, kā pilsēta, kur "sociāldemokrāti" dubovi, brandavi, jakrini, zolotihi, komari, baraņņiki, teleši, morozovi, abramovi, pankratovi, silkini, staļniji...lielākā sociāldemokrāta Ušakova vadībā drīz būs nolaiduši pilsētu līdz krievu sādžas līmenim.
Skatīt visus komentārus

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli

Jāpalielina nodokļu ieņēmumi(83)

Nodokļu ieņēmumu palielināšana ir viens no svarīgākajiem kritērijiem nodokļu sistēmas uzlabošanai – ar šādu secinājumu klajā nākusi Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Š...

Ziņas

Vairāk Ziņas


Politika

Vairāk Politika


Rīgā

Vairāk Rīgā


Novados

Vairāk Novados


Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas