Laika ziņas
Šodien
Skaidrs
Cilvēkiem lauku reģionos internets bieži nav pieejams, tāpēc nav tik vienkārši iegūt informāciju par to, ka iespējams savlaicīgi pieteikt braucienu autobusā arī pasažierim riteņkrēslā

Ar riteņkrēslu autobusā. Norāda uz nepilnībām informācijas pieejamībā

Rīgas starptautiskās autoostas devīze ir "Doties no Rīgas autoostas ir ērti, lēti un droši!" Cik patiesībā drošu un ērtu pārvietošanos personām riteņkrēslos starppilsētu maršrutos nodrošina pasažieru pārvadātāji Latvijā? Šāds jautājums aktualizējies pēc aizvadītajā nedēļā Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons veiktā sociālā eksperimenta. Invalīdu biedrību pārstāvji portālam Diena.lv norāda, ka viena no galvenajām problēmām ir informācijas pieejamība visiem saprotamā veidā.

Apvienības biedri dokumentēja gadījumu, kad vīrietim riteņkrēslā nebija iespējas ar kompānijas Lux Express autobusu nokļūt cerētajā galamērķī. Šoferis piedāvājis riteņkrēslu salocīt un ievietot bagāžas nodalījumā, bet Apeirona biedri no šīs iespējas, cik noprotams, atteikušies, uzstājot, ka jārod iespēja vīrietim nokļūt autobusa salonā ar visu riteņkrēslu.

Lux Express pārstāvis Krišjānis Reķis portālam Diena.lv pauda nožēlu, ka šāda situācija radusies, taču atgādināja, ka "pasažieriem riteņkrēslos ir jāinformē pārvadātājs 36 stundas pirms plānotā datuma un laika, kad tiks izmantoti auto transporta pakalpojumi, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu apkalpošanu un, ja nepieciešams, arī papildus personālu no autoostas."

Diena.lv noskaidroja, kāda ir situācija ar citiem pasažieru pārvadātājiem. Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone norāda, ka

pašreiz no kopējā reģionālajos pārvadājumos izmantotā autobusu skaita aptuveni puse ir pielāgota personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai. 

Autotransporta direkcija aģentūrai LETA skaidroja, ka Eiropas Padomes regulā par autobusu pasažieru tiesībām noteikts -personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas radušās invaliditātes, vecuma vai kādu citu faktoru dēļ, būtu jānodrošina tādas iespējas izmantot autobusu pārvadājumu pakalpojumus, kas ir salīdzināmas ar pārējo iedzīvotāju iespējām. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā jāņem vērā tādi transporta pielāgošanas principi, lai personas ar invaliditāti varētu īstenot savas cilvēktiesības un pielāgojumi neradītu nesamērīgas vai nepamatotas grūtības pielāgojumu veicējiem.

Viņa norādīja, ka atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumam sabiedriskā transporta pakalpojumiem jābūt pieejamiem ikvienam sabiedrības loceklim, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem. Gadījumos, ja pārvadātājs transportlīdzekļus nav pielāgojis atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība minētajām prasībām,

tam ir pienākums nodrošināt attiecīgo pasažieru pārvadāšanu, ja persona piezvana pārvadātājam un piesaka pielāgotu transportlīdzekli.

"Ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji neievēro nosacījumus attiecībā uz personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanu, Autotransporta direkcija var piemērot līgumsodu līdz 500 eiro. Savukārt Lux Express gadījumā soda sankcijas mēs piemērot nevaram, jo Autotransporta direkcijai nav līguma attiecību ar šo pārvadātāju, bet par regulas nosacījumu neievērošanu var vērtēt iespēju starptautiskajam pārvadātājam anulēt maršruta atļauju; anulēt vai apturēt Eiropas Kopienas atļauju vai tās kopiju; anulēt vai apturēt licences kartītes un licences darbību. Par to lemj valsts, kas attiecīgos dokumentus pārvadātājam ir izsniegusi, un tā šajā gadījumā ir Igaunija (pārvadājumus maršrutā Tallina–Birži un Birži–Daugavpils nodrošina Lux Express Igaunija ar Igaunijā reģistrētiem autobusiem)," portālam Diena.lv skaidro Plone.

"Iekšzemes pārvadājumos sabiedriskā transporta pakalpojumus tiesīgi veikt ir tikai tie pārvadātāji, kuri ir uzvarējuši atklātā konkursā un noslēguši līgumu ar Autotransporta direkciju (pirms tam ar rajona padomi vai plānošanas reģionu). Šajos pārvadājumos ir atrunāta kārtība, kā tiek nodrošināta personu ar invaliditāti, tajā skaitā personu ar funkcionāliem traucējumiem, pārvadāšana. Ņemot vērā, ka lielākoties personas ar funkcionāliem traucējumiem vai viņu pavadoņi par šo kārtību ir informēti, sūdzības saņemam ļoti reti," viņa turpina.

Viena no izrietošajām problēmām Lux Express gadījumā ir informācijas trūkums vai drīzāk neesamība, veicot biļešu iegādi kompānijas mājaslapā. Savukārt Rīgas starptautiskās autoostas mājaslapā sadaļā Pakalpojumi - Pasažieriem ar invaliditāti ir viegli atrodama un izklāstīta informācija par veicamajiem sagatavošanās pasākumiem, lai saņemtu bezmaksas nepieciešamo palīdzību autoostā un tās teritorijā, kā arī ir norādīts, ka personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai ir nepieciešams pārvadāšanai tehniski pielāgots autobuss, ir jāsazinās ar noteikto pārvadātāju, kurš veic vajadzīgo reisu.

"Kas attiecas uz informācijas norādīšanu starptautiskajiem pārvadājumos, tad informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.37 - Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtība pārvadātāja pienākums ir nodrošināt sabiedrību ar informāciju par regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem – autobusa kustības sarakstu, braukšanas maksu, bagāžas pārvadāšanas noteikumiem, izmaiņām pārvadājumu izpildē un pakalpojuma piemērotību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām saskaņā ar regulu Nr.181/2011.

Šīs regulas nosacījumi attiecīgi paredz, ka pārvadātāji, ceļojumu aģenti un ceļojumu rīkotāji nodrošina, ka visa attiecīgā vispārējā informācija par ceļojumu un pārvadājuma nosacījumiem, tajā skaitā rezervēšana un informācija internetā, ir pieejama personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atbilstošā un saprotamā veidā. Informācijai par pieejamību personām ar invaliditāti ir obligāti jābūt tajā vietnē, kur tā izvietota visiem pasažieriem. Šī punkta neizpilde ir uzskatāma par maršruta atļaujas nosacījumu neizpildi," pārvadātāju atbildību informācijas nodrošināšanā skaidro Autotransporta direkcijas pārstāve.

"Klients laicīgi pasūta speciāli aprīkotu transportu un dodas uz punktu, no kurienes ir plānots uzsākt ceļu. Piebrauc viens no mūsu ar liftiem aprīkotajiem autobusiem, pasažieris viegli iekāpj un dodas ceļā," piekopto praksi pārvadājumos personām ar kustību traucējumiem Nordeka autobusos skaidro transporta speciāliste Ināra Tenisone. 

Kompānija Nordeka nodrošina braucienus klientiem ar īpašām vajadzībām un attiecīgo praksi piekopj saskaņā ar likumdošanu valstī, kas nozīmē, ka brauciens ir jāpiesaka 72 stundu laikā pirms izbraukšanas un informācija par šī pakalpojuma pieteikšanu ir atrodama kompānijas mājaslapā. 

Visos ikdienas reisos starppilsētu autobusi gan nenodrošina mobilos pacēlājus, lai pasažieri riteņkrēslos spētu iekļūtu transportlīdzeklī patstāvīgi. Ināra Tenisone skaidro, ka aprīkotie autobusi tiek nodrošināti tikai pēc pasūtījuma. Lai personas riteņkrēsls tiktu ievietots salonā, ir nepieciešams izņemt divas rindas krēslu, līdz ar to tiek samazināta autobusa ietilpība.

Tā kā biļetes uz starppilsētu reisiem pārdod 10 dienas pirms izbraukšanas, lai nerastos situācija, ka cilvēks nopērk biļeti uz tiem krēsliem, kas ir tikuši izņemti, pieteikums ir jāveic savlaicīgi, lai sēdvietu skaitu paziņotu autoostām.

"Taču jāsaka, problēma rodas, ja atbrauc cilvēks elektriskajā riteņkrēslā, kas sver krietni vairāk un kāpjot liftā, tas svaru var arī neizturēt. Mums ir bijis viens šāds gadījums," atzīst Tenisone. 

Tādu pašu praksi starppilsētu autobusou reisos piekopj arī kompānijas Ventspils Reiss, portālam Diena.lv skaidro pārvadātāja pārstāvis Andris Otto. Vismaz 36 stundas pirms izbraukšanas, zvanot uz attiecīgo tālruni, ir iespējams pieteikt autobusu ar īpašu aprīkojumu. Pašreiz kompānijas rīcībā ir četri šādi autobusi. Pasažieriem šī informācija ir pieejama gan mājaslapā, gan viņi tiek informēti ar sociālo tīklu palīdzību.

"Ir gadījumi, kad aprīkotais autobuss tiek pieteikts ne tik laicīgi, bet mēs, protams, cenšamies palīdzēt tik un tā. Mums ir tikai viens pastāvīgais klients, kas reizi divos mēnešos piesaka braucienu Kopumā autobusi ar aprīkojumu tiek norīkoti visai reti, taču iespējas ir, var droši zvanīt – palīdzēsim!" sola Ventspils Reiss pārstāvis.

Informācija par tiesībām pasūtīt pielāgotu transportu personām ar funkcionāliem traucējumiem ir atrodama arī citu autobusu parku mājaslapās, piemēram – Daugavpils un Jelgavas autobusu parku mājaslapās. 

Savukārt invalīdu apvienības Sustento pārstāve Linda Cērpa uzsver, ka informācija no pārvadātāju puses nav pasniegta pietiekami saprotamā veidā un tās nav pietiekami daudz, jo  vēl joprojām ir daudzi, kuri nemaz nezina, ka var kaut kur tikt, ja laicīgi piesaka braucienu.

Daudzi ar kustību ierobežojumiem ir pārliecināti - ja viņi autobusos netiek, viņi nevar nekur braukt.

"Cilvēkiem ārpus Rīgas, īpaši lauku reģionos, biežāk internets nav pieejams nekā ir, un tādā gadījumā es nezinu, kā cilvēki saņem šo informāciju. Tā ir nepieciešama visur, ne tikai mājaslapās," uzskata Cērpa.

"Starppilsētu autobusos situācija ir diezgan bēdīga. Brauciens ir krietnu laiku jāpiesaka iepriekš, taču ne visas kompānijas to piedāvā. Apmēram pirms gada maršrutā Rīga – Jelgava mikroautobusā man atteica braucienu. Arī lielajos autobusos reti ir nepieciešamais aprīkojums, taču lielākā problēma ir tāda, ka šis te transports ir jāpasūta vismaz trīs dienas iepriekš, respektīvi, ja mani draugi man šovakar piezvana un saka – rīt laižam uz Pērnavu, es principā netieku, jo nevaru pieteikt autobusu. Vai arī man ir pieturā jājautā kādam, lai ienes mani autobusā un jācer, ka galamērķī kāds arī iznesīs. Mums nav pieejamu autobusu, kā tādu un šis pakalpojums nav līdz galam izstrādāts. Ja es vēlētos aizbraukt uz kādu mazpilsētu, es gan pati personīgi neesmu braukusi, baidos, ka tur tā situācija ir stipri bēdīgāka," portālam Diena.lv viedokli par autotransporta servisa kvalitāti izsaka Cērpa. 

Taujāta, vai personas riteņkrēslos labprātāk sabiedriskā transporta vietā izvēlas tikt pārvadāti ar personīgo automašīnu Cērpa atbild: "Ja cilvēks ieietu veikalā, kurā var tikt tikai pa pakāpieniem, un teiktu, ka te nevar nokļūt cilvēks riteņkrēslā – viņam atbildētu, ka pie viņiem jau neviens tāds nenāk. Kāpēc nenāk? Atbilde ir vienkārša – jo nevar tikt… Līdz ar to autotransportam ir jābūt vienkārši pieejamam, citādi sanāk, ka ir tie, kuriem ir iespēja sarunāt ar draugiem vai algot transportlīdzekli, lai pārvietotos no pilsētas uz pilsētu, un ir pārējie, kuri lielākoties sēž mājās."

Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone skaidro, ka Autotransporta direkcijai, izstrādājot sabiedriskā transporta nākotnes koncepciju un iepirkuma dokumentāciju, izveidojusies veiksmīga sadarbība ar personu ar invaliditāti pārstāvju apvienībām un biedrībām, tajā skaitā arī ar Apeironu. Ir panākta vienošanās par reģionālā sabiedriskā transporta pielāgošanu personu ar invaliditāti pārvadāšanai no 2021. gada gan valsts dotētajā segmentā, gan arī komerciālajos maršrutos. Ir ietvertas normas, lai transports būtu pieejams ne tikai pasažieriem riteņkrēslos, bet ir ņemti vērā arī ieteikumi, piemēram, vājredzīgo personu pārvadāšanai.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Ziņas

Vairāk Ziņas


Politika

Vairāk Politika


Rīgā

Vairāk Rīgā


Novados

Vairāk Novados


Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas